Chvíle s tebou (Moments with You)

Chvíle s tebou (Moments with You)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Neděle 12.11.2017 20:15 - 22:00Klubovna
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 32/42

107 min, HD
Různé Various languages
Titulky Subtitles české English

Některé lásky a známosti se přeženou až příliš rychle na to, aby se plně rozvinuly. Pomíjivost vztahů jde ruku v ruce s jejich emoční intenzitou, krásné chvíle ale nemusí střídat jen pocity strádání a smutku. Uvíznutí s cizí dámou ve výtahu se tak může nečekaně vyvinout v několik příjemných minut. Sedm příběhů vyprávějících o zážitcích tápajících dívek i sebevědomých žen.

Some loves and affairs pass too fast to develop fully. The ephemerality of relationships goes hand in hand with their emotional intensity, but beautiful moments don't need to alternate with feelings of grief and loss. Getting stuck in a lift with an unknown lady can thus unexpectedly lead to a few very pleasant minutes. Seven stories about the experiences of fumbling girls as well as confident women.


Další události

Mezipatra Talks - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Neděle 12.11.2017 16:00 - 17:30 vstup volný

Coby (Coby) - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Neděle 12.11.2017 18:00 - 19:15 110/50 Kč Volno: 63/70