Coby (Coby)

Coby (Coby)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Neděle 12.11.2017 18:00 - 19:15Velký sál
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 63/70

FR, US 2017, 77 min, Blu-ray
angličtina English 
Titulky Subtitles české No Subtitle 
Scénář Written by Christian Sonderegger
Režie Directed by Christian Sonderegger

Bylo 3. července 2010. Třiadvacetiletá Suzanna akorát nastoupila na hormonální terapii a rozhodla se svou tranzici veřejně dokumentovat na YouTube. V současnosti je již z dívky klidný mladý muž, který čeká na další zákrok. Režiséra však nezajímá ani tak chronologický vývoj, jako proplétání a srovnání různých časových úseků. K osobnosti Cobyho se tak dostává daleko blíže, neboť film nemapuje pouze fyzickou proměnu, nýbrž i změnu vnímání světa jako muž. A zatímco se mnohé trans* dokumenty uchylují k angažované rétorice, prvotina Christiana Sondereggera o tranzici hovoří velmi pokorným a intimním způsobem. Boj za práva zde střídá průzkum, jaké pocity a emoce tak zásadní proměna v průběhu let přináší. Pečlivé sledování rodinného prostředí a dobře vedené dialogy navíc ukazují, jak se proměna nedotýká jen hrdiny, ale zásadně mění životy také jeho bližních.

It was July 3, 2010. Twenty-three- year-old Suzanna had just started her hormonal therapy and decided to publicly document her transition on YouTube. The girl is now a calm young man waiting for another operation. But the director is not interested in how the events developedchronologically: instead, he focuses on intertwining and comparing various time periods. He thus gets much closer to Coby´s personality since the film does not follow only Colby’s physical transformation, but also the change of perception of the world as a man. And while many trans* documentaries resort to an advocating tone, Christian Sonderegger´s debut speaks about transition in a truly humble and intimate manner. The fight for one´s right alternates with a probe into the feelings and emotions brought by such a major change throughout the years. Moreover, the attentive observation of the family environment and well-structured dialogues show how the transformation not only affects the protagonist, but also significantly alters the lives of his loved ones.

 


Další události

Mezipatra Talks - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Neděle 12.11.2017 16:00 - 17:30 vstup volný