Dramatická jelita

Dramatická jelita

Literárně hudební autorský komponovaný večer 07

divadlo   impro  

Úterý 20.2.2018 19:00 - 21:00Velký sál
Vstupné: vstup volný

Rezervace není třeba, zkrátka přijď

Sedmý literárně hudební ryze autorský komponovaný kompaktní večer!

hudba texty krátké divadelní tvary Jste všichni srdečně zváni a především vyzváni: účastněte se též se svoji tvorbou! Máte-li jakýkoliv autorský počin, o který by jste se rádi podělili, sdíleli s ostatními...pište na dramaticka.jelita@gmail.com nejpozději do 18.3.2019! Těšíme se na viděnou!

Další události

Tmavý obrázek - aneb Poslední den protidrogového agenta Chika T.

Úterý 20.2.2018 19:30 - 21:30 vstup volný

Kyberpunkové sci-fi z blízké budoucnosti o závislostech