Řízení z moci úřední (No Dress Code Required, Etiqueta No Rigurosa)

Řízení z moci úřední (No Dress Code Required, Etiqueta No Rigurosa)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Středa 15.11.2017 20:30 - 22:00Velký sál
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 70/70

MX 2016, 92 min, Blu-ray

španělština Spanish 

Titulky Subtitles české English 

Scénář Written by Cristina Herrera Borquez

Režie Directed by Cristina Herrera Borquez

Mexický pár dvou mužů se rozhodne vzít. V některých částech jejich země, která je federativní republikou, by to nebyl žádný problém. Jenže co když se snoubenci chtějí vzít doma, kde to problém je? Pak nezbývá než bojovat proti úřadům a proti všem, kteří jejich svazek odmítají. A tak začíná dlouhý a intenzivní boj, který drží pohromadě přesvědčení, láska k sobě navzájem i láska k místu, kde pár žije. Muži se na své cestě setkávají s běžnými, ale i vcelku bizarními překážkami, které spolu s podporou svého okolí musí zdolat. Dokument Cristiny Herrery Borquez vypráví o prosazování stejného práva ve své domovině, o principech a o lásce, která nezná hranice jakými jsou gender nebo  právo. V době boje za stejnopohlavní manželství i u nás jde o film, který dodává kuráž a podporuje společnou cestu k rovnoprávnosti.

 

A Mexican male couple decides to get married. It wouldn't be a problem in some parts of their country, it being a federation. But what if the pair wants to get married at home, where it is a problem? Then there´s no other option than to fight against the authorities and all those who reject their union. And thus starts a lengthy and intense fight, cemented by conviction, love for each other, and love for the
place where they live. On their journey, the men face common as well as rather bizarre obstacles, overcoming them with the help of their close ones. Cristina Herrera Borquez´s documentary speaks about the struggle for equal rights in her home country, about principles, and about love, which ignores limits like gender and law. As the struggle for same-sex marriage legalization continues in the Czech Republic, this film provides encouragement and supports the journey towards equality.

 


Další události

Střet světů (Worlds Collide) - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Středa 15.11.2017 20:15 - 21:45 110/50 Kč Volno: 48/52