Smrt a život Marshy P. Johnson (The Death and Life of Marsha P. Johnson)

Smrt a život Marshy P. Johnson (The Death and Life of Marsha P. Johnson)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Středa 15.11.2017 18:00 - 19:45Velký sál
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 66/70

US 2017, 105 min, Blu-ray

angličtina English 

Titulky Subtitles české No Subtitle 

Scénář Written by David France, Mark Blane

Režie Directed by David France


6. července 1992 bylo v řece nalezeno tělo Marshy P. Johnson – transgender legendy, jež se podle dobového slangu hrdě identifikovala jako drag queen a spolu se Sylviou Riveirou založila ve světě vůbec první organizaci zabývající se právy trans* osob. Za nesouhlasu queer komunity označila policie za příčinu smrti sebevraždu a i navzdory protestům odmítala případ znovu otevřít. Vzala si však „královna ulice“ (jak samu sebe popisovala) život? Mohla Marsha P. Johnson, tolik angažovaná ve Stonewallských nepokojích i v činnosti ACT UP, někoho svým vystupováním a činy dráždit natolik, aby se dopustil vraždy? 25 let po tragické události se David France po boku Victorie Cruz, zapálené aktivistky bojující proti násilí mířeného na trans* komunitu, vydává znovu do minulosti s cílem zjistit, co se doopravdy stalo. Napínavý dokument, který podává více než aktuální výpověď, premiéroval letos na Sundance a již se pyšní několika festivalovými cenami.

 

On July 6, 1992, the body of Marsha P. Johnson was found in a river. She was a transgender legend who proudly identified as a drag queen according to contemporary slang and who, together with Sylvia Riveira, established the world's very first organization focusing on the rights of trans* people. The police closed the case as suicide despite the queer community´s disagreement, and refused to re-open it despite protests. Did the “street queen” (as she called herself) take her own life? Could Marsha P. Johnson, so engaged in the Stonewall uprising and ACT UP activities, have annoyed someone with her behaviour and actions so much so that they´d resort to murder? Twenty-five years after the tragic event, David France, accompanied by Victoria Cruz, a passionate activist fighting against violence directed at the trans* community, returns to the past to find out what truly happened. Offering more than a relevant testimony, the thrilling documentary premiered at this year´s Sundance and has already won several festival awards.


Další události

Střet světů (Worlds Collide) - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Středa 15.11.2017 20:15 - 21:45 110/50 Kč Volno: 48/52