Střet světů (Worlds Collide)

Střet světů (Worlds Collide)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Středa 15.11.2017 20:15 - 21:45Klubovna
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 48/52

84 min, HD

Různé Various languages

Titulky Subtitles české English

 

Snaha vymanit se z prostředí, které mě svazuje, je hlavním tématem bloku, jenž zachycuje konfrontaci hrdinů s jiným společenským a kulturním kontextem, než na který byli doposud zvyklí. Velký prostor je věnován zejména uprchlictví a příběhům utečenců ze Somálska, Ugandy nebo Sýrie. Občas ale může jít jen o střet různých sociálních bublin, které se dostávají do konfliktu.


The effort to extricate yourself from the environment stifling you is the main topic of the section that depicts confrontations with different social and cultural contexts than the protagonists have been used to. A large part is devoted to emigration and the stories of refugees from Somalia, Uganda and Syria. But sometimes, it's simply the clash of different social bubbles which get into a conflict.


Další události