Táta Abu (Abu)

Táta Abu (Abu)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Sobota 11.11.2017 20:30 - 22:00Velký sál
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 68/70

CA 2017, 80 min, Blu-ray
angličtina English 
Titulky Subtitles české No Subtitle 
Scénář Written by Arshad Khan
Režie Directed by Arshad Khan

 

Komplikované rodinné osudy jsou oblíbeným námětem dokumentárních tvůrců. Autor filmu Abu se však noří do vlastního rodinného dramatu s nebývalou syrovostí a emocionální intezitou, sdílenou s nadhledem a humorem. Vypráví příběh rodiny, která se rozhodla emigrovat z pakistánského Ulanbataru do kanadského Ontaria. Skrze materiál nalezený na starých VHS kazetách, archivní fotografie, animace, videoklipy nebo scény z Bollywoodský filmů nabízí fragmentární portrét mladého muže objevujícího svou odlišnou sexualitu a hledajícího cestu k vlastnímu otci. S lehkostí vyprávěný příběh o hledání rodinných pout a vnitřní integrity, které naráží na názory konzervativní společnosti, xenofobii a genderové předsudky. V prvé řadě je však Abu sympatickým filmem o tom, jak důležité je odpouštět.

 

Complicated family relationships are a popular topic for documentary filmmakers. Yet the creators of Abu delve into their own family drama with unusually rawness and emotional intensity and share it with humour and lightness. They tell the story of a family that decided to emigrate from Pakistan to Ontario, Canada. It offers a fragmented portrait of a young man discovering his different sexuality and finding a way to his own father through materials found on old VHS cassettes, archive photos, animations, music videos and scenes from Bollywood films. An effortlessly narrated story about searching for family ties and inner integrity while clashing with the opinions of a conservative society, xenophobia and gender prejudices. Abu is above all an enchanting film about the importance of forgiveness.

 


Další události

Queer as FAMU II - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Sobota 11.11.2017 17:45 - 19:30 110/50 Kč Volno: 30/42