Ve jménu ideálů (In the Name of Ideals)

Ve jménu ideálů (In the Name of Ideals)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Úterý 14.11.2017 18:00 - 19:45Velký sál
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 50 Kč

Volno: 63/70

100 min, HD

Různé Various languages

Titulky Subtitles české English

Sprejovat nápisy v Izraeli na zeď možná není to samé, jako ukrást madonu v silně věřícím prostředí Kostariky. Stejně tak se okradení manžela a útěk s milenkou zdánlivě nerovná vzdoru dívky, která se v boji o přízeň kamarádky postaví ostatním klukům z party. Ať už se hrdinové šesti různorodých snímků ale staví proti čemukoli, hlavní jsou pro ně ideály, za které je třeba bojovat.


Making graffiti on a wall in Israel might be slightly different from stealing a Madonna in the highly religious environment of Costarica. Just like robbing your husband and running off with your girlfriend is seemingly different from the defiance of a girl who faces boys from her gang in a fight for a girl's affection. Whatever the protagonists of the six diverse films face, their ideals and the need to defend them is of utmost importance.