Víc než tajemství (More than a Secret)

Víc než tajemství (More than a Secret)

18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

promítání  

Úterý 14.11.2017 17:45 - 19:30Klubovna
Vstupné: 110 Kč / Snížené: 49 Kč

Volno: 41/42

98 min, HD

Různé Various languages

Titulky Subtitles české English

Pocit jinakosti a potřeba od základu změnit svou genderovou identitu není pro každého jednoduchá. A jak výběr trans krátkých filmů ukazuje, hrdinové si často své city a touhy střeží jako tajemství. Když však přijde ten správný impulz, vezmou život plně do vlastních rukou a především sami sobě dokáží, že se všem překážkám zvládnou postavit sami.

The feeling of being different and the need to completely change one's gender identity may truly be hard. As the selection of short trans* films shows, the protagonists often hide their feelings and desires as a secret. Yet when the right impulse appears, they take their lives fully into their own hands and prove especially to themselves that they can face all the obstacles on their own.


Další události

Umění bondage - 18. ročník queer filmového festivalu MEZIPATRA 2017

Úterý 14.11.2017 22:00 - 23:30 50/0 Kč Volno: 55/80